Male čistilne naprave – cena dostopna za vse

Skrb za okolje in naravo je eno od osrednjih vodil Slovenije, pa tudi celotne Evropske unije, v katero smo vključeni. Gre za pomembno področje, ki naravo in okolje ohranja tudi za naše potomce. Med ključne elemente varovanja sodijo tudi manjše čistilne naprave – preverite njihove cene in ugotovite, ali jih potrebujete tudi sami.

Kaj so male čistilne naprave – cena zagotovo na dosegu vaše roke?

Male čistilne naprave so komunalne naprave namenjene prečiščevanju gospodinjskih voda na območjih, ki jih javno komunalno podjetje ne more povezati na javno kanalizacijo. Objekti, ki niso del javne kanalizacije, morajo obvezno svoje vode prečistiti, prečiščena voda pa lahko nato izteka v okolje.

Male čistilne naprave cena

Odločitev o tem, ali ste primeren kandidat za male čistilne naprave cena katerih je že nekaj časa dostopna za praktično vsak žep, odloča skupina pri javnem komunalnem podjetju, kjer morate zaprositi za oceno zmožnosti vključitve na javno kanalizacijo. V kolikor strokovnjaki ocenijo, da ne izpolnjujete pogojev za priključitev, izdajo strokovno mnenje, ki vam omogoči postavitev male čistilne naprave. Najpogosteje se na javni komunalni sistem ne morejo priključiti objekti, ki so daleč od javnega komunalnega sistema, kot so oddaljene kmetije in vasi, pa tudi posamezni vikendi v neposeljenih predelih.

Male čistilne naprave so različnih dimenzij, odvisno od potreb vašega gospodinjstva. O tem, kako veliko čistilno napravo kupiti, se posvetujte s strokovno skupino proizvajalca oziroma ponudnika, ki bo čistilno napravo namestil. Med ključnimi dejavniki izbire je sicer predvsem število članov gospodinjstva  – več kot je članov, več bo odpadne vode, večja bo potreba po prečiščevanju in seveda posledično boste morali izbrati čistilno napravo večjih dimenzij.

Med osrednje skrbi novih uporabnikov sodi prostor, kamor boste napravo namestili. Naj vas takoj potolažimo, da se napravo namešča pod zemljo, na način, da ne ovira vašega dela, prav tako lahko zemljo prekrijete z želenim rastjem. Na ta način se mala čistilna naprava povsem vkomponira v vaš bivalni prostor.