Čistilna naprava za zaščito okolja

Zavedanje ljudi, da je usoda okolja v veliki meri v naših rokah, v zadnjih letih vse bolj narašča. Tako se je pojavila tudi potrba po uvedbi sistemov, ki ščitijo naravo pred škodljivimi vplivi. Ena takih je čistilna naprava, katere glavni namen je zbiranje in recikliranje odpadnih voda. Na ta način ne pride do škodljivega onesnaževanja narave. Čistilna naprava je nujna na lokacijah, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. V primeru, da se ne postavi ustrezne čistilne naprave, lahko pride do lokalnega onesnaževanja podtalnice, s časoma pa se škodljiv vpliv razširi tudi na ostale bližnje ekosisteme. Čistilna naprava mora zato ustrezati visokim normativom in brezhibno delovati.

čistilna naprava

Dovršen princip delovanja

Poznamo različne načine delovanja čistilnih naprav, vendar pa je vsem skupen osnovni princip, ki predvideva razgradno odpadnih komunalnih voda s pomočjo živih mikroorganizmov. Ti namreč s svojim delovanjem razgrajujejo škodljive sestavine v odpadni vodi, produkt pa je biološko neoporečna voda.

Podjetje 2PR svojim strankam nudi dve vrsti malih čistilnih naprav: biološko čistilno napravo 2PR ONE iz 2 posod in biološka čistilno napravo 2PR PLUS iz 3 posod. Princip delovanja je pri obeh enak, poteka pa na sledeči način: v vhodnem delu, skozi PVC cevi, vstopajo v napravo odpadne vode v prvo zbiralno posodo. V čistilni napravi nato potekajo procesi oksidacije (prečiščevanje organskih odpadkov z dodajanjem kisika, ob delovanju aerobnih mikroorganizmov), areacije (prepihovanje vode v čistilni napravi) in sedimentacije (usedanje trdnih delcev na dno in njihovo izločanje iz odpadne vode). Trdi delci se izločajo iz vode z usedanjem in se nalagajo v notranji konusni posodi za usedanje. Presežek aktivnega blata (združba mikroorganizmov, s katerimi čistimo vodo) pa se s povratnim vodom vrača nazaj v usedalnik.

Čistilna naprava je nakup, ki ga opravite samo enkrat v življenju. S to enkratno investicijo pa boste za naravo in živa bitja, ki prebivajo v njej, naredili več, kot si sploh lahko zamislite. Včasih moramo ljudje gledati izven svojih okvirjev, pomisliti tudi na koga drugega. Z odločitvijo za čistilno napravo vrnemo naravi tisto malo uslugo za vse, kar nam daje.